Proces technologiczny

1

Omodelowanie odlewnicze

Prowadzimy stały nadzór nad pracami wykonania omodelowania, co pozwala nam na bieżącą kontrolę przebiegu procesu zgodnie z założoną technologią.

Wykonujemy zarówno nowe omodelowanie, regenerujemy zniszczone lub niekompletne już istniejące omodelowanie Klienta, a także adaptujemy pod określone technologie formowania, w zależności od zapotrzebowania Klienta.

Ponadto posiadamy na swoim stanie magazynowym omodelowanie odlewnicze wałków i rdzennic, co pozwala nam na wykonanie odlewów wałków i tulei żeliwnych w szerokim zakresie średnic bez konieczności obciążania Klienta wykonaniem omodelowania.

2
Technologia wykonania rdzeni

Rdzenie wykonujemy techniką ręczną na masach chemoutwardzalnych, jak również w technologii gazu CO2.

3
Technologia wykonania form

Formy odlewnicze wykonywane są za pomocą formowania ręcznego na bazie mas bentonitowych. Masy przygotowywane są na nowoczesnej mieszarce krążnikowej, co pozwala na uzyskanie najwyższej jakości mas.

Przygotowujemy się także do wdrożenia procesu formowania w oparciu o masy chemoutwardzalne typu Alphaset (II/III kwartał 2022r.).

4
Technologia topienie metalu

ŻELIWO
wytapiane jest z najwyższej jakości złomu maszynowego oraz atestowanej surówki odlewniczej ze stałym monitorowaniem składu chemicznego przed spustem ciekłego metalu, a także ? przed zalaniem form.

Proces wytapiania metalu:
piec indukcyjny dwutyglowy średniej częstotliwości o pojemności 500 kg;

 

STOPY MIEDZI I ALUMINIUM
wytapiane są wyłącznie z atestowanych gąsek odlewniczych.

Proces wytapiania metalu: piece tyglowe na paliwo ciekłe.

5
Oczyszczanie odlewów

Odlewy wstępnie czyszczone są w procesie śrutowania w nowoczesnej komorze śrutowniczej, a następnie każdy odlew szlifowany jest ręcznie, w celu uzyskania i zapewnienia jak najlepszej jakości wykonania.

6

Kontrola jakości

Cały proces technologiczny realizowany jest zgodnie z Polityką Jakości Zakładów Mechanicznych WIROMET S.A, w oparciu o normy Systemu Zarządzania Jakością PN-EN-ISO 9001, a także zgodnie z normą Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001. Proces jest stale nadzorowany i monitorowany. Jego przebieg, zmierzone parametry są adnotowane i wpisywane do przebiegu wytwarzania danego produktu. Produkcja odbywa się pod ścisłym nadzorem kontroli jakości.

 


 

Ponadto, w celu zagwarantowania najwyższej jakości, wykonujemy:

badania parametrów mas formierskich (przepuszczalność, wilgotność)badanie składu chemicznego na spektrometrze emisyjnymbadania własności wytrzymałościowych ? wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, twardość, wytrzymałościowe (Rm [MPa], A [%], HB)
badanie materiałów wsadowych użytych do procesuzamawianie niezbędnych materiałów wsadowych i innych od renomowanych dostawców z certyfikatem jakości

 


Wyniki uzyskanych badań, parametry procesu, porównywane są do wymagań aktualnych norm. Na ich podstawie, w wyniku kontroli jakości dokonywana jest ocena zgodności wyrobu. Na życzenie Klienta uzyskane wyniki potwierdzamy odpowiednim Świadectwem.

7
Obróbka mechaniczna

W celu zapewnienia Klientowi pełnego zakresu obsługi, oferujemy również możliwość wykonania obróbki mechanicznej wykonanych odlewów ( w tym także skórowanie).

    Zapytaj o ofertę

    Masz pytania dotyczące naszych usług?
    A może jesteś wstępnie zainteresowany współpracą z nami?

    Jesteśmy do Twojej dyspozycji!