Zintegrowany System Zarządzania

WIROMET S.A. stawia sobie za cel zapewnienie najwyższej jakości i konkurencyjności wytwarzanych wyrobów oraz realizowanych usług, przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, a także zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Służy temu wdrożony w firmie Zintegrowany System Zarządzania, na który składają się:

 

System Zarządzania Jakością według ISO 9001

System Zarządzania Środowiskowego według ISO 14001

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higiena Pracy według ISO 45001


Zintegrowany System Zarządzania obejmuje wszystkie komórki organizacyjne oraz aspekty naszej działalności. Poprzez jego wdrożenie możliwe jest zwiększenie jakości i konkurencyjności wyrobu przy minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko, wytwarzanego w nadzorowanych warunkach BHP.


Inne normy i certyfikaty

Zakłady Mechaniczne „WIROMET” SA posiadają także:

– powiadomienie o zapewnieniu jakości,

wydane przez Jednostkę Certyfikującą – Główny Instytut Górnictwa – dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Nr powiadomienia: GIG 20 ATEXQ033

Typy urządzeń objęte powiadomieniem:

? czujniki ciśnienia
? ognioszczelne przesuwniki elektryczne
? przesuwniki elektryczne

Rodzaje budowy przeciwwybuchowej objęte powiadomieniem:

? osłona ognioszczelna

– certyfikaty zgodności dla zespołów pompowych oraz agregatów zasilających, wydane przez Jednostkę

Certyfikującą – Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG

Numer Certyfikatu:

KOMAG/05/MD/ATEX/ST/230 – dla zespołów pomp wysokociśnieniowych typu T-100, T-125, T-150, T-220

KOMAG/05/MD/ATEX/ST/64 – dla agregatów zasilających typu AZ-2sM, AZE-3, AZE-5, AZE-5 wyk. II i III.