Informacje

 

Forma prawna: Spółka Akcyjna


Zarząd

 

JERZY JAMONTT

Prezes Zarządu

 

ALEKSANDRA JAMONTT

Członek Zarządu


Adres:
Ul. Wyzwolenia 27
43-190 Mikołów,

Polska Sąd Rejestrowy:
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach KRS: 54583
Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 1.520.000,- zł

NIP: 635-00-00-529
REGON: 272755727
BDO: 000017277

Numer konta:
ING Bank Śląski O/Mikołów
51 1050 1214 1000 0007 0176 8582