Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

Wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa pokazują, że rozwój gospodarki nie jest możliwy bez troski o społeczeństwo i środowisko. Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony. Z myślą o tym, Zakłady Mechaniczne ?WIROMET? S.A. w 2014 wdrożyły standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w ramach realizacji projektu ?Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu? dofinansowanego ze środków Szwajcarsko ? Polskiego Programu Współpracy. Naszą codzienną pracę i działania prowadzimy z myślą o równowadze i stabilności. Dziś wiemy także jak postępować w przyszłości ? myślimy o jutrze, pamiętając i wyciągając wnioski z wczoraj.

Szczegóły naszej polityki na dedykowanej stronie CSR.