Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

 

Wyzwania, przed którymi stoją współczesne przedsiębiorstwa pokazują, że rozwój gospodarki nie jest możliwy bez troski o społeczeństwo i środowisko. Dla stabilnej i bezpiecznej przyszłości konieczny jest rozwój zrównoważony. Z myślą o tym, Zakłady Mechaniczne ”WIROMET” S.A. w 2014 wdrożyły standardy Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, w ramach realizacji projektu „Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu” dofinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Naszą codzienną pracę i działania prowadzimy z myślą o równowadze i stabilności. Dziś wiemy także jak postępować w przyszłości – myślimy o jutrze, pamiętając i wyciągając wnioski z wczoraj.

Szczegóły naszej polityki na dedykowanej stronie CSR.