Biuro projektowe

Systemy CAD RE

Oprogramowanie NX zapewnia bardzo szeroki zakres funkcjonalności umożliwiając w jednym środowisku wykorzystać najbardziej produktywne metody modelowania bryłowego, synchronicznego i powierzchniowego oparte o system zarządzania procesem konstrukcyjnym.

Oprogramowanie wykorzystywane do projektowania i wykonywania dokumentacji technicznej złożonych mechanizmów i urządzeń oraz pojedynczych wyrobów wsparte bibliotekami materiałów oraz części znormalizowanych.

Moduł pozwala wykonać symulacje, analizy i obliczenia metodą elementów skończonych na etapie projektowania w środowisku programu CAD.

Najbardziej zaawansowane, kompleksowe narzędzie do wykonania analizy wytrzymałościowej CAE dla elementów i części w naszej ofercie. Przy pomocy oprogramowania MES potrafimy nie tylko analizować już istniejące konstrukcje, ale przede wszystkim badać i optymalizować prototypy.

Niezawodne uzupełnienie procesów inżynierii odwrotnej umożliwia nam oprogramowanie GOM, które pomaga w analizie danych pomiarowych 3D ich weryfikacji oraz porównaniu bezpośrednio z modelami CAD. Dodatkowo wyposażone jest w narzędzia pozwalające na analizę profili łopatek turbin.

Oferujemy usługi z zakresu drgań własnych elementów turbin. Posiadamy aparaturę i wiedzę niezbędną do ich przeprowadzenia. Pomiary drgań stanowią ważne narzędzie badawcze dla potrzeb diagnostyki konstrukcji i walidacji wirtualnych modeli łopatek turbin.


Zaawansowane systemy CAM

Spółka WIROMET S.A. używa kilku zaawansowanych systemów CAM. Każdy z nich jest dedykowany do innej grupy naszych produktów oraz maszyn, na których realizujemy projekty. Najważniejszymi środowiskami CAM, które znajdują zastosowanie w naszym procesie są:

NREC Max Pac V8.8.6.0
? oprogramowanie CAM dedykowane do frezowania kanałów impellerów otwartych, zamkniętych, tarcz kierowniczych monolitycznych oraz tarcz dyszowych monolitycznych.

RCS V7.6
? oprogramowanie CAM dedykowane do frezowania łopatek turbinowych oraz wentylatorowych, produkowanych na obrabiarce Starrag LX251.