Dywersyfikacja i rozwój

Firma ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET” SPÓŁKA AKCYJNA uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Dywersyfikacja i rozwój działalności przedsiębiorstwa poprzez rozwój produkcji w obszarze komponentów do turbin parowych i gazowych.”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i wprowadzić innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwie.

W projekcie planujemy utworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego i technicznego w celu wdrożenia nowych innowacyjnych produktów (wirników do turbin parowych) oraz w celu rozwinięcia działalności produkcyjnej w obszarze komponentów do turbin gazowych.

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w procesach powstawania nowych produktów i osoby zarządzające innowacjami w przedsiębiorstwie ZAKŁADY MECHANICZNE „WIROMET” SPÓŁKA AKCYJNA.

Docelowo z nowoczesnych produktów, które zostaną wprowadzone na rynek, będą mogli korzystać klienci firmy w Polsce i za granicą.

Efektem projektu będzie wprowadzenie innowacji procesowej oraz produktowej związanej z produkcją wirników do turbin parowych.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 15 637 570.00 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 6 614 450.00 zł