Realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby Rozszerzenie zakresu działalności Zakładów Mechanicznych WIROMET Spółka Akcyjna poprzez doposażenie parku maszynowego.

 

Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ?WIROMET? Spółka Akcyjna

Wartość całkowita projektu: 1.836.140,31 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.492.797,00 PLN

Wartość dofinansowania: 552.334,89 PLN

 

Projekt współ?nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ? realna odpowiedź na realne potrzeby

Doposażenie parku maszynowego WIROMET S.A. drogą do wzrostu konkurencyjności firmy.

 

Beneficjent: Zakłady Mechaniczne ?WIROMET? Spółka Akcyjna

Wartość całkowita projektu: 1.845.000,00 PLN

Wartość kosztów kwalifikowanych: 1.500.000,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN

 

Projekt współ?nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo-slaskie.pl.