Перевод пока отсутствуют

Możliwości naszego Engineeringu


  • Zespół programistów CNC ma za zadanie w sposób najbardziej efektywny wykorzystać szerokie możliwości posiadanych centr obróbczych sterowanych numerycznie. Narzędziem pracy jest oprogramowanie MasterCam 9.1; X2 z modułami pięcioosiowymi  firmy Camaix oraz HIPER MILL firmy Open Mind
  • Ciągle ulepszamy jakość i rozwijamy możliwości  programowania pięcioosiowej obróbki piór łopatek poprzez optymalizację parametrów skrawania, redukcję czasu pracy narzędzia poza wiórem, stosowanie nowoczesnych wysokowydajnych narzędzi pełnowęglikowych
  • Pracujemy zespołowo, dzielimy się wiedzą i doświadczeniami. Korzystamy z nowoczesnych metod doskonalenia i rozwiązywania zagadnień.

alt

Zapewnienie najwyższej jakości produktu jest dla nas priorytetem na każdym etapie procesu wytwarzania. Engineering2

Procedury jakościowe przy wykonywaniu łopatek:

  • Najistotniejsze wymagania dotyczą:
  1. kontroli materiału przed obróbką: prętów, odkuwek, odlewów
  2. kontroli krytycznych faz procesu obróbki
  3. końcowej zgodności produktu: wymiarowej, materiałowej

Wewnętrzne plany kontroli wykonania obejmują:

  • analizę spektroskopową materiału – pełny zakres
  • kontrolę wizualną materiału oraz sprawdzenie znakowania
  • pełną weryfikację dokumentów jakościowych materiałów dostarczonych przez poddostawców lub materiału powierzonego przez klienta
  • kontrolę wymiarową – po każdej operacji – pełny lub częściowy odbiór
  • badania wizualne oraz magnetyczne powierzchni – odbiór pełnego zakresu ze względu na obecność wad, pęknięć, nieciągłości materiału
  • kontrolę ilości sztuk łopatek przygotowanych do wysyłki
  • powtórną weryfikację wszystkich dokumentów jakościowych pod względem ich kompletności

Przykład wdrożonej procedury jakościowej w uzgodnieniu z wymaganiami klienta:image010

  • typ łopatki – łopatka wirnikowa
  • wymagania klienta:
  1. certyfikat jakości
  2. karty pomiarowe
    (np. profil łopatki, stopka, zbieżność)
  3. certyfikat zgodności produktu
  4. certyfikat zgodności materiału
  5. pomiar chropowatości powierzchni
  6. dokument końcowej inspekcji